وبلاگ دردونه نیلوفروبلاگ دردونه نیلوفر، تا این لحظه: 8 سال و 16 روز سن داره

✿✿دردونه نیلوفری✿✿

ماه محرم آمد...

آنها که تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند،مرده های خاموش و پلید تاریخند. و ببینید آیا کسانی که سخاوتمندانه با حسین به قتلگاه خویش آمده اند و مرگ خویش را انتخاب کرده اند،با آن که صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندنشان وجود داشت،اکنون این ها زنده هستند؟یا آنها که برای ماندنشان تن به ذلت و پستی،رها کردن حسین و تحمل کردن یزید دادند؟ کدام یک هنوز زنده اند؟ دکتر علی شریعتی...     آقا خیلی هوای ما رو داشته باش...   ...
15 آبان 1392
1